AI Track

Spółka AI Track tworzy, silnik analityczny bazujący na uczeniu maszynowym zapewniający możliwość analizowania w czasie rzeczywistym, zależności pomiędzy danymi z wielu źródeł:

  • lokalizacyjnych (m.in. ludzi, obiektów)
  • sensorycznych (m.in. temperatura, poziom wody),
  • biznesowych (m.in. transakcje finansowe, systemy transakcyjne, włączenie i wyłączenie maszyny)

Dzięki akwizycji danych surowych pochodzących z różnych źródeł i niepoddanych obróbce będzie można uzyskać z wyprzedzeniem wiedzę odnośnie tego, co najprawdopodobniej ulegnie uszkodzeniu oraz podjąć działania mające na celu niedopuszczenia do uszkodzenia lub zmniejszenia skutków uszkodzeń.

Scroll to top