News & Press

Follow our blog and stay up to date.

Rozpoczęcie działalności operacyjnej

Pomimo, że projekt funkcjonuje już od początku lipca, formalnie będziemy mogli zacząć działać dopiero po serii komitetów  inwestycyjnych, które odbędą się na przełomie sierpnia i września 2018. To już naprawdę ostatni krok przed rozpoczęciem działalności operacyjnej. Po zatwierdzeniu budżetów na 2018 i kolejne lata – co mamy nadzieję nastąpi na początku września – pozostaje nam tylko zakasać rękawy i skoncentrować się na aktywnościach wokół naszego pipeline projektowego. Zapraszamy do kontaktu!

Podpisanie umowy inwestycyjnej z PGE Ventures

Dnia 19. czerwca 2018 podpisaliśmy umowę z PGE Ventures sp. z o.o. – inwestorem prywatnym w ramach naszego Funduszu. Termin podpisania umowy zbiega się z wstępem do rozpoczęcia działalności operacyjnej funduszu, który startuje od lipca. Za nami już dawno seria spotkań ze spółkami z GK PGE (PGE Nowa Energia, PGE Systemy) – tak więc podpisanie umowy było do pewnego stopnia „czystą formalnością”.

Podpisanie umowy z NCBiR

Dnia 28. grudnia 2017 podpisaliśmy umowę z NCBiR – fundusz „Epic Alfa” stał się faktem. Przed rozpoczęciem działalności operacyjnej pozostało kilka formalności m.in. wpis do rejestru zarządzających ASI i podpisanie umów inwestycyjnych z inwestorami prywatnymi funduszu, ale mamy na to trochę czasu, bo projekt zakłada że fundusz startuje od lipca 2018.

Scroll to top