Kategoria: News

Rozpoczęcie działalności operacyjnej

Pomimo, że projekt funkcjonuje już od początku lipca, formalnie będziemy mogli zacząć działać dopiero po serii komitetów  inwestycyjnych, które odbędą się na przełomie sierpnia i września 2018. To już naprawdę ostatni krok przed rozpoczęciem działalności operacyjnej. Po zatwierdzeniu budżetów na 2018 i kolejne lata – co mamy nadzieję nastąpi na początku września – pozostaje nam tylko zakasać rękawy i skoncentrować się na aktywnościach wokół naszego pipeline projektowego. Zapraszamy do kontaktu!

Podpisanie umowy inwestycyjnej z PGE Ventures

Dnia 19. czerwca 2018 podpisaliśmy umowę z PGE Ventures sp. z o.o. – inwestorem prywatnym w ramach naszego Funduszu. Termin podpisania umowy zbiega się z wstępem do rozpoczęcia działalności operacyjnej funduszu, który startuje od lipca. Za nami już dawno seria spotkań ze spółkami z GK PGE (PGE Nowa Energia, PGE Systemy) – tak więc podpisanie umowy było do pewnego stopnia „czystą formalnością”.

Podpisanie umowy z NCBiR

Dnia 28. grudnia 2017 podpisaliśmy umowę z NCBiR – fundusz „Epic Alfa” stał się faktem. Przed rozpoczęciem działalności operacyjnej pozostało kilka formalności m.in. wpis do rejestru zarządzających ASI i podpisanie umów inwestycyjnych z inwestorami prywatnymi funduszu, ale mamy na to trochę czasu, bo projekt zakłada że fundusz startuje od lipca 2018.

Scroll to top