Informacje o projekcie POIR

EPIC ALFA SP. Z O.O. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Epic Alfa fundusz zaawansowanych technologii w fazie PoP i PoC”

Fundusz zaawansowanych technologii Epic Alfa o charakterze preseed capital zrealizuje cele wynikające z poddziałania 1.3.1 PO IR przy finansowym wsparciu NCBiR, we współpracy z inwestorami prywatnymi. Fundusz skomercjalizuje najbardziej innowacyjne pomysły powstające w polskich ośrodkach naukowych, poprzez inwestowanie w rozwiązania znajdujące się na wczesnym etapie rozwoju. Inwestycje będą dokonywane w obszarze nowoczesnych technologii materiałowych, IoT, energetyki oraz technologie przetwarzania danych i komunikacji.

Wartość projektu: 40 000 000,00 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 32 000 000,00 PLN

Scroll to top