Zapytania ofertowe

Follow our blog and stay up to date.

Zapytania ofertowe

Zapytanie ofertowe nr 3/2019

na wykonanie usługi związanej z kompleksową obsługą prawną polegającą na przeprowadzeniu usługi due diligence dla Grantobiorców wskazanych przez Zamawiającego w ramach projektu pn. „Epic Alfa fundusz zaawansowanych technologii w fazie PoP i PoC”

Zapytanie ofertowe nr 2/2019

Zapytanie na na wykonanie usługi związanej z obowiązkami merytorycznymi – wykonywanie zadań związanych z rozliczaniem środków publicznych (nadzorem nad procesami związanymi z rozliczaniem i dokumentowaniem wydatków) w ramach projektu pn. „Epic Alfa fundusz zaawansowanych technologii w fazie PoP i PoC”

Zapytanie ofertowe nr 1/2019

Zapytanie na wykonanie usługi związanej z przeprowadzeniem kompleksowej analizy biznesowej dla Grantobiorców wskazanych przez Zamawiającego w ramach projektu pn.  „Epic Alfa fundusz zaawansowanych technologii w fazie PoP i PoC”

Zapytanie ofertowe nr 3/2018

Zapytanie na wykonanie usługi związanej z przeprowadzeniem analiz biznesowych dla Grantobiorców projektu pn. „Epic Alfa fundusz zaawansowanych technologii w fazie PoP i PoC”

Scroll to top