Polityka inwestycyjna

Kryteria inwestycji

Projekty będące w obszarze zainteresowania Funduszu powinny posiadać następujące cechy:

 • Zmotywowany zespół gotowy poświęcić się rozwijaniu projektu inwestycyjnego
 • Wczesny etap i zapotrzebowanie na istotne inwestycje w Badania i Rozwój
 • Potencjał wypracowania unikalnej własności intelektualnej możliwej do opatentowania
 • Zapotrzebowanie finansowe na poziomie około 1 mln zł,
 • Duży potencjał rynkowy

Obszary zainteresowania

IOT – Internet Rzeczy

 • Inteligentny przemysł – rozwiązania związane z systemami SMART Factory (Przemysł 4.0), w tym monitoring stanu zasobów (np. stan cystern – wodnych, z paliwem, gazem), diagnostyka (np. autodiagnostyka maszyn, system wykrywania awarii), warunki pracy (np. monitoring zapalnych i niebezpiecznych gazów, temperatura) czy przetwarzanie produktów.
 • Inteligentny transport – lokalizacja transportowanych dóbr, kontrola warunków transportu czy warunków przechowywania, organizacja transportu czy autodiagnostyka.
 • Inteligentna energia – zarządzanie mediami, monitoring konsumpcji indywidualnej, monitoring procesów wytwarzania i wykorzystania energii (np. w systemach solarnych, wiatrakach czy gospodarce wodnej).
 • Inteligentne miasto – obszar zastosowań w miejskim ekosystemie – poczynając od organizacji ruchu pieszych i ruchu drogowego, po diagnozę bezpieczeństwa, poziomu hałasu, oświetlenia (np. adaptującego się do poziomu zachmurzenia) czy gospodarki odpadami (np. poziom zapełnienia kontenerów), bezpieczeństwa (monitoring wideo, ostrzeganie pożarowe) czy turystyki.
 • Automatyka budynkowa – szereg udogodnień, które mogą są wykorzystywane na poziomie indywidualnym, jak i przemysłowym w takich obszarach jak: inteligentne czujniki, inteligentne nawadnianie, termostaty uczące się użytkowników.
 • Inteligentne zdrowie i życie – szerokie spektrum zastosowań wykorzystywanych w monitoringu stanu zdrowia oraz aktywności fizycznej, a także rozwiązania konsumenckie np. wsparcie w zakupach, zdalne sterowanie sprzętem w celu uniknięcia wypadków, monitoring warunków pogodowych, wsparcie w zakupach (zgodność z nawykami, monitoring obecności składników alergicznych, daty ważności), zdalne sterowanie sprzętem w celu uniknięcia wypadków, monitoring warunków pogodowych (temperatura, wilgotność, ciśnienie atmosferyczne, siła wiatru i deszczu) czy ochrona dóbr osobistych (portfele, biżuteria).

 

Rozwiązania dla energetyki

 • Elektromobilność – budowa infrastruktury umożliwiającej ładowanie oraz serwisowanie pojazdów elektrycznych, a także inwestycje w firmy świadczące usługi wynajmu oraz współdzielenia pojazdów elektrycznych. Rozwiązania pozwalające na zarządzanie i świadczenie usług na bazie infrastruktury do ładowania pojazdów elektrycznych. Nowe produkty integrujące budowaną infrastrukturę do ładowania i wykorzystujące podstawowe funkcjonalności dostarczane przez infrastrukturę do świadczenia usług B2B i B2C.
 • OZE + Ochrona środowiska – nowe technologie pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych i rozproszonych. Rozwiązania do automatyzacji sterowania urządzeniami poboru, magazynowania i produkcji energii w modelu rozproszonym (np. smart facility, prosument). Przyjazne środowisku, niskoemisyjne technologie wytwarzania ciepła w kotłach małej mocy na paliwa stałe (do 500 kW), spełniające normy emisji CO2 i innych gazów cieplarnianych.
 • Digitalizacja i usługi dodane – rozwiązania do planowania i zarządzania rozwojem sieci energetycznych (ang. hardware i software), które pozwolą na optymalizację procesów inwestycji w rozbudowę sieci energetycznych oraz obniżą koszty utrzymania sieci przez uniknięcie nadmiarowych inwestycji i obniżenia jej awaryjności. W ramach tego obszaru wyróżniać się będą technologie dotyczące dronów, czujników i automatycznych systemów monitoringu sieci.
 • Materiały – analiza właściwości i opracowywanie nowych materiałów na potrzeby energetyki i pokrewnych.
 • Technologie wspierające wydobycie – optymalizacja procesu wydobycia dzięki modelom matematycznym, analizom big data i narzędziom ICT (w tym IoT) wspierającym eksploatację złóż oraz projektowanie i zarządzanie infrastrukturą górniczą.

 

Technologie przetwarzania danych i komunikacja

 • Big data – Rozwiązania pozwalające na przetwarzanie dużych, zmiennych i różnorodnych zbiorów danych. Dzięki tym rozwiązaniom możliwe będzie wprowadzenie nowych produktów i dopasowanie ich do potrzeb klienta.
 • Komunikacja i marketing – Nowe rozwiązania komunikacyjne i optymalizacja dotychczas wykorzystywanych, zwłaszcza w formule Omnichannel.
 • Blockchain – wykorzystanie technologii blockchain zwłaszcza w obszarach nowych rozwiązań finansowych i IoT.

Proces selekcji i oceny inwestycji

Proces zgłoszenia projektu i uruchomienia inwestycji obrazuje poniższe zestawienie:

 • Zgłoszenie – Przesłanie przez pomysłodawcę wypełnionego formularza zgłoszeniowego. Formularz może zostać wypełniony na stronie funduszu (ankieta), przesłany na adres funduszu lub dostarczony w formie fizycznej.
 • Ocena formalna – Wykonywana przez Scouta lub Analityka polega na zweryfikowaniu informacji przekazanych przez potencjalnego Grantobiorcę. W trakcie oceny zgłoszenia pomysłodawcy weryfikowane jest 0-1 spełnienie wymagań fundusz. Aspektami branymi pod uwagę są między innymi: charakter projektu (czy projekt jest projektem B+R), racjonalności planowanego budżetu, występowanie innowacyjności, kompletność złożonej dokumentacji. Ocena po wykonaniu przez Scouta lub analityka jest zatwierdzana przez osobę z Kluczowego Personelu.
 • Ocena merytoryczna – Wykonywana przez Dyrektora Inwestycyjnego we współpracy z członkami Zespołu Funduszu. W trakcie oceny weryfikowany jest potencjał biznesowy projektu, potencjał naukowy kadry projektu. Zespół identyfikuje czynniki ryzyka oraz konsultuje projekt z ekspertami. Efektem prac Zespołu jest rekomendacja dotyczącą dalszego procedowania projektu w fazie PoP lub odrzucenia projektu.
 • Decyzja o przyjęciu do fazy PoP– W zależności od wielkości budżetu niezbędnego do przeprowadzenia fazy PoP decyzja podejmowana jest przez dwóch członków Kluczowego Personelu w przypadku projektów o wartości nieprzekraczającej 50.000 PLN. W przypadku projektów, na których walidację w fazie PoP koniecznie będzie przeznacznie powyżej 50.000 PLN decyzję i realizacji projektu będzie podejmował Komitet Inwestycyjny.
 • Decyzja o przyjęciu do fazy PoC – Decyzja podejmowana będzie w oparciu o efekty prac zrealizowanych w fazie PoP. Rekomendacja dotycząca treści decyzji przygotowywana będzie przez zespół funduszu pod nadzorem Dyrektora Inwestycyjnego. Zgodę na inwestycję wyrażać będzie Komitet Inwestycyjny zwykłą większością głosów.
Scroll to top