Zespół

Together we can achieve more

Dyrektorzy Inwestycyjni

Dyrektorzy Inwestycyjni Funduszu odpowiadają za bieżące zarządzanie Funduszem oraz prowadzenie poszczególnych projektów inwestycyjnych. W ramach kompetencji tego zespołu leży podejmowanie decyzji inwestycyjnych i kierowanie projektów na komitet inwestycyjny.

Tomasz Ferenz

CEO, Dyrektor Inwestycyjny

Sebastian Kwiecień

Przewodniczący Kom. Inwestycyjnego

Robert Karbowiak

Dyrektor Inwestycyjny

Zespół Operacyjny

Zespół Operacyjny Funduszu wspiera Dyrektorów Inwestycyjnych w codziennej pracy z projektami inwestycyjnymi – zwłaszcza jeśli chodzi o poszerzanie wstępnych informacji o projektach uzyskanych od przedsiębiorców. Dysponujemy w zespole specjalistami doświadczonymi w zakresie m.in. transferu technologii, analizy zdolności patentowej, B+R, desk research.

Katarzyna Szymańska

Manager Operacyjny

Karolina Daszyńska-Żygadło

Główny Analityk

Eksperci Zewnętrzni

Eksperci Zewnętrzni uzupełniają Zespół Funduszu o kompetencje dziedzinowe – wertykalne. Współpracujemy z szeregiem ekspertów z branży energetycznej, IoT, ICT. Dzięki sieci kontaktów na uczelniach wyższych jesteśmy w stanie sprawnie zweryfikować szereg projektów wpisujących się w politykę inwestycyjną funduszu.

Andrzej Babiarz

Norbert Parkasiewicz

Mariusz Bednarski

Piotr Czak

Tomasz Jarmicki

Michał T. Czerniak

Dariusz Hreniak

Dr hab.

Krzysztof Badyda

prof. dr hab. inż.

Wojciech Bujalski

dr hab. inż., prof. PW
Scroll to top