Współpraca z GK PGE

Fundusz ściśle współpracuje z GK PGE, między innymi w zakresie: 

  • weryfikacji projektów na etapie wcześniejszym, niż te kwalifikujące się do inwestycji przez PGE Ventures,
  • inwestycji follow-on przez PGE Ventures w odpowiednie projekty ERC,
  • wykorzystania sieci ekspertów PGE Ventures (możliwość wykorzystania interdyscyplinarnego zespołu ekspertów współpracujących z PGE Ventures, np. w ramach oceny technologicznej zgłaszanych projektów),
  • wykorzystania sieci scoutów współpracujących z PGE Ventures (możliwość zwiększenia deal flow projektów dzięki partnerom i programom scoutingowym PGE Ventures),
  • wykorzystania infrastruktury dostępnej w GK PGE (możliwość przeprowadzenia testów i wdrożeń pilotażowych wybranych projektów na infrastrukturze GK PGE)

 

Scroll to top