Wsparcie przedsiębiorcy

Poza przekazaniem kapitału finansowego zespół zarządzający oraz eksperci zewnętrzni będą aktywnie wspierać spółki na kilka sposobów:

  • Dotarcie do partnerów branżowych – każdy projekt inwestycyjny zostanie poddany analizie pod względem dopasowania do sieci partnerów Funduszu, a na etapie realizacji inwestycji następowały będą regularne kontakty rozwijanego przedsięwzięcia z poszczególnymi partnerami
  • Uczestnictwo w kluczowych działaniach – członek zespołu zarządzającego prowadzący dany projekt będzie wspierał spółkę portfelową w kluczowych decyzjach oraz wydarzeniach (np. negocjacjach ważnego kontraktu).
  • Pozyskiwanie kolejnych rund finansowania – zespół zarządzający będzie aktywnie działał w celu pozyskania kolejnych rund inwestycyjnych celem zapewnienia spółkom ciągłości finansowania oraz wiarygodnych inwestorów wnoszących poza kapitałem finansowym wartość dodaną.
  • Uzupełnienie zespołów o brakujące osoby – w trakcie etapu realizacji inwestycji w razie potrzeby zespół zarządzający zidentyfikuje brakujące zasoby kadrowe w spółce oraz pozyska niezbędne osoby (np. interim manager’ów, inżynierów) dla których przygotuje atrakcyjny program opcji na udziały uzależniony od wyników spółki (tzw. employee stock ownership plan).
  • Wsparcie działalności operacyjnej – zespół zarządzający posiada duże doświadczenie w obszarze przedsięwzięć technologicznych oraz ma interdyscyplinarny charakter. W zależności od potrzeb spółki portfelowej może ją wesprzeć w wielu aktywnościach na etapie realizacji inwestycji, np. w zakresie przygotowania wartościowego zgłoszenia patentowego oraz wyborze zakresu ochrony, w zakresie przygotowania umów oraz innych prawnych aspektów działalności, wsparcia negocjacyjnego i transakcyjnego.
Scroll to top