AISeeMo

Większość używanych obecnie systemów monitoringu wideo nie zapewnia automatycznej detekcji obiektów lub zdarzeń. Działania zespołów do spraw bezpieczeństwa lub nadzoru, są reaktywne i następują po niepożądanym zdarzeniu. Nie jest więc możliwe proaktywne podejmowanie czynności prewencyjnych lub predykcyjnych. 

Rozwiązaniem jest zastosowanie analityk wideo działających w czasie rzeczywistym.  Pozwala to na:

 • Zminimalizowanie ryzyka wystąpienia niepożądanych, tragicznych i kosztownych zdarzeń
 • Automatyczne dostarczanie powiadomień o zdarzeniach
 • Analizę i raportowanie danych wizyjnych

AISEEMO tworzy unikalne rozwiązania do inteligentnego rozpoznawania obiektów i zdarzeń, w oparciu o algorytmy sztucznej inteligencji.

Automatyczne analityki wideo zapewniają wydajną:

 • Detekcję obiektów i zdarzeń za pomocą kamer, również w paśmie termograficznym
 • Analizę współbieżną z kamer hybrydowych – pasmo widzialne i termowizja
 • Konserwację predykcyjną kamer
 • Zastosowanie technik poprawy jakości obrazu

Rozwiązania AISEEMO są dostosowane do wszystkich sektorów działalności, gdzie istotne jest bezpieczeństwo i monitorowanie osób, pojazdów, maszyn, towarów, obiektów oraz otwartych przestrzeni.

Korzyści z rozwiązań AISEEMO:

 • Zwiększenie produktywności bez istotnego zwiększenia kosztów
 • Opracowanie analityk dostosowanych do specyficznych wymagań Klienta
 • Elastyczność i skalowalność: korzystanie z usługi w modelach licencyjnym lub SaaS
 • Możliwość integracji dodatkowych analityk w przyszłości
 • Łatwe wdrożenie w infrastrukturze Klienta lub w chmurze

O firmie:

Firma AISEEMO powstała w 2021 r., z inicjatywy zespołu naukowców Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie (AGH). Zespół tworzą ludzie z pasją, posiadający wieloletnie doświadczenie naukowe oraz biznesowe, zdobyte poprzez udział w licznych krajowych i międzynarodowych projektach badawczo-rozwojowych. Przykładem jest realizacja i komercjalizacja systemu HEIMDAL pozwalającego na automatyczną detekcję broni palnej i białej przy użyciu kamer monitoringu wizyjnego.

Scroll to top