Aurum Energy

Spółka realizuje projekt badawczy w ramach którego opracowywana jest technologia kogeneracji oparta o OZE z wykorzystaniem procesu termochemicznej konwersji biomasy.

Spółka zamierza wprowadzić do sprzedaży modułowe elektrociepłownie zasilane biomasą. Zespoły składać się będą z agregatu kogeneracyjnego wykorzystującego silniki tłokowe do produkcji energii elektrycznej i cieplnej oraz innowacyjne moduły gazyfikacji biomasy, opracowane w ramach projektu B+R. W procesie technologicznym, w wyniku reakcji termochemicznych następuje przekształcenie surowej biomasy w paliwo zdatne do zasilenia silnika spalinowego.
Pojedyncze moduły kogeneracyjne będzie można łączyć w większe instalacje wykorzystując typoszeregi o mocy jednostkowej od 100 kWe do 250kWe. Ilość modułów będzie dobierana każdorazowo do potrzeb konkretnego klienta. Substrat biomasowy stanowić będą odpady produkcji drzewnej tzw. zrębka drzewna lub pellet. Potencjalnym klientem jest każdy podmiot generujący zapotrzebowanie na energię elektryczną oraz cieplną pod dowolną postacią – gorącej wody, pary technologicznej, gorącego powietrza lub oleju termalnego.

Docelowymi klientami będą między innymi: pływalnie, browary, sklepy wielkopowierzchniowe, zakłady przetwórstwa spożywczego, cukrownie, szklarnie, mleczarnie, hodowle trzody i drobiu, suszarnie, fabryki wyrobów betonowych, zakłady mięsne, zakłady przetwórstwa drzewnego, fabryki wyrobów styropianowych, szpitale, producenci chemii przemysłowej oraz dodatkowo, wspólnoty mieszkaniowe, osiedla domów jednorodzinnych / bloki mieszkalne.
W szczególności będą to podmioty należące do sektora MSP, które zazwyczaj przyłączane są do sieci energetycznej na tzw. niskim lub średnim napięciu, o mocy przyłączeniowej w zakresie do 2 MWe – grupy taryfowe B lub C, w których opłaty za przesył (dystrybucję) energii, mogą stanowić wartość porównywalną z kosztem energii czynnej. Oznacza to że w takich obiektach, urządzenia wygenerują największe oszczędności.

Obecnie wprowadzane regulacje w prawie dotyczącym polityki energetycznej i klimatycznej UE na lata 2020-2030, przewidują konieczność zwiększenia wykorzystania źródeł odnawialnych w produkcji energii elektrycznej oraz ciepła. Dlatego też produkty AURUM ENERGY Sp. z o.o. łączące kogenerację z technologią gazyfikacji biomasy, będą idealnie odpowiadać na rosnące zapotrzebowanie na czystą, odnawialną energię.

Scroll to top