BZB UAS

BZB UAS Sp. z o. o. to polska firma specjalizująca się w projektowaniu, produkcji oraz integracji Bezzałogowych Systemów Latających. Oferuje specjalistyczne rozwiązania dla leśnictwa, geodezji, wspiera także rozwój rolnictwa precyzyjnego, przygotowując pełne dokumentacje, cyfrowe modele terenu i raporty o stanie rozwoju roślin.

Głównym celem projektu jest opracowanie w pełni funkcjonalnego innowacyjnego systemu do bezinwazyjnego pozyskiwania danych leśnych za pomocą fotogrametrii lotniczej oraz opracowanie algorytmu bazującego na sztucznej inteligencji, który pozwoli na automatyczną klasyfikację drzew względem ich stanu wegetacji.

Celem badawczym projektu jest uzyskanie kompleksowej wiedzy na temat powiązania automatycznej klasyfikacji danych pozyskanych z wielu pasm fal elektromagnetycznych (RGB, NIR, Red Edge) z faktycznym stanem wegetacji i odżywienia drzewostanów sosny zwyczajnej – 75% składu gatunkowego Polskich lasów.

Projekt obejmuje również optymalizacją przetwarzania dużych plików w formacie .geotiff, przygotowanie datasetu do uczenia maszynowego oraz wykorzystanie technik cyfrowego przetwarzania obrazu na podstawie istniejących algorytmów oraz filtrów.
Równolegle do prowadzonych badań leśnych opracowane zostaną zagadnienia dotyczące prac rozwojowych Samolotu Bezzałogowego typu VTOL oraz aplikacji mobilnej „BZB Planner”.

Dron powstały w ramach zakończonego projektu zostanie przystosowany do potrzeb obecnego oraz zmian w przepisach Urzędu Lotnictwa Cywilnego dotyczących wykonywania lotów bezzałogowymi statkami powietrznymi.

Scroll to top