Daave

Projekt polega na wytworzeniu automatycznego narzędzia do inwentaryzowania, obmiaru oraz podglądu w czasie rzeczywistym (real-time), przestrzeni wewnątrz obiektu wraz z późniejszą  w pełni automatyczną agregacją i przetworzeniem zebranych danych. Pomysł Grupy pomysłodawców  składała się z urządzenia jakim jest autonomicznie poruszający się po obiekcie dron (BSP) wyposażony w czujniki i kamery oraz systemu operacyjnego drona do zdalnej kontroli i nadzoru nad BSP wraz z oprogramowaniem do analizy i przetwarzania danych pozwalających na prowadzenie zdalnego nadzoru technicznego na placu budowy. Projekt ma na celu zautomatyzowanie procesu obmiaru powykonawczego na placu budowy wraz ze stworzeniem dokumentacji powykonawczej. 

Dzięki temu możliwe będzie zaproponowanie rozwiązania:

  • Inwestorom instytucjonalnym, indywidualnym,
  • Generalnym Wykonawcą robót budowlanych,
  • Kierownikom budów,
  • Nadzorowi inwestorskiemu,
  • Kadrze inżynieryjnej.

Implementacja systemu DAAVE pozwoli wyżej wymienionym na automatyzację wspomnianego procesu oraz zdalną kontrolę w czasie rzeczywistym nad stanem inwestycji wraz z możliwością przeprowadzenia zdalnej inspekcji na placu budowy w razie wyraźnej potrzeby bez konieczności stawiennictwa osobistego.

Scroll to top