Daave

Projekt ma na celu zautomatyzowanie procesu obmiaru powykonawczego na placu budowy wraz z tworzeniem dokumentacji powykonawczej.  Budowany przez pomysłodawców system  składała się z urządzeń (autonomicznie poruszające się po obiekcie drony – UAV) wyposażonych w zestawy czujników i kamery z oprogramowaniem do analizy i przetwarzania danych pozwalających na prowadzenie zdalnego nadzoru technicznego na placu budowy.

Klientami budowanego systemu Daave są między innymi:
  • Inwestorzy instytucjonalni i indywidualni,
  • Generalni wykonawcy robót budowlanych,
  • Kierownicy budowy,
  • Przedstawiciele nadzoru inwestorskiego,
  • Kadra inżynieryjna.

Implementacja systemu DAAVE pozwoli wszystkim zaangażowanym w proces budowlany na automatyzację oraz zdalną kontrolę w czasie rzeczywistym nad stanem inwestycji oraz możliwość przeprowadzenia zdalnej inspekcji na placu budowy.

Scroll to top