EcoExhaust

Spółka Ecoexhaust zajmuje się produkcja systemów oczyszczania spalin dla statków morskich, na potrzeby rynku kolejowego oraz branży agregatów prądotwórczych. Proponowane systemy bazują na technologii, która została wdrożona w branży motoryzacyjnej.

Celem realizowanego projektu badawczego będzie stworzenie systemu pozwalającego na regenerację filtra DPF za pomocą mikrofal i dozowanie mocznika bez udziału powietrza w instalacji SCR wraz z podgrzewaniem spalin za pomocą grzałek elektrycznych. System ten znajdzie zastosowanie w nowoczesnych układach oczyszczania spalin przeznaczonych do silników większej mocy tj. agregaty prądotwórcze, silniki morskie oraz kolejowe.

W związku z wprowadzanymi systematycznie przez komisję europejska oraz przez międzynarodową organizację morską (IMO) normami dotyczącymi emisji szkodliwych środków do atmosfery oraz po przeanalizowaniu rynku oraz relatywnie jak na wielkość rynku małej konkurencji rozpoczęto prace nad wdrożeniem technologii SCR (selective catalytic reaction) oraz DPF (diesel particulate filter) w pierwszej kolejności w branży morskiej. W 2017 roku spółka otworzyła własne laboratorium, w którym potwierdzona została zdolność do projektowania oraz konfiguracji systemów bazujących na substratach katalitycznych oraz systemach dozowania mocznika, opracowano również aktywny system regeneracji filtra cząstek stałych. Posiadając działający prototyp urządzenia oraz biorąc pod uwagę możliwości pozyskania pierwszych klientów spółka Ecoexhaust skupiła się na branży żeglugi śródlądowej ze względu na relatywnie małe moce silników napędzających takie jednostki a co za tym idzie mniejszymi kosztami instalacji pilotażowej.

Spółka posiada własne laboratorium badawcze wyposażone w silnik wysokoprężny o mocy 150 hp z możliwością obciążenia, przepływomierz spalin, przepływomierze paliwa, aparaturę do pomiaru temperatury spalin oraz analizator Testo 350 do pomiarów związków szkodliwych tj. CO, SO2 oraz NOx a również katalizatory SCR, DOC oraz filtry DPF.

Scroll to top