Escola LMS

Wellms.io to innowacyjna platforma e-learningowa, która oferuje autorski system zarządzania nauką (Learning Management System) o nazwie WELLMS. W ramach inwestycji ERC rozwijany jest   moduł Rekomender, który ma na celu zwiększenie efektywności kursów e-learning.

Projekt badawczo-rozwojowy (B+R) skupia się na opracowaniu mechanizmu predykcji ukończenia każdego ćwiczenia w oparciu o otwarty standard H5P oraz obecne możliwości platformy Wellms. Rekomender będzie rekomendował twórcom kursów odpowiednie ćwiczenia, które zwiększą współczynnik ukończenia kursu. Dzięki H5P, nawet osoby z niewielkim doświadczeniem w tworzeniu e-kursów mogą łatwo stworzyć szkolenia online.

WELLMS obsługuje pliki H5P, które umożliwiają tworzenie interaktywnych elementów niezbędnych w e-learningu. W przeciwieństwie do powszechnie stosowanego SCORM, H5P jest responsywny, umożliwia analizę danych i dostosowuje swój wygląd do urządzenia, na którym jest wyświetlany.

Projekt B+R ma na celu zarówno zwiększenie procentu ukończeń szkoleń online, jak i ułatwienie tworzenia ćwiczeń przez nie-profesjonalistów. Wykorzystanie uczenia maszynowego w silniku rekomendacyjnym sprawi, że tworzenie e-kursów będzie skuteczniejsze dla użytkowników na każdym poziomie zaawansowania.

WELLMS z modułem Rekomender docelowo umożliwi:

  • Bardzo szczegółowe śledzenie interakcji użytkownika z platformą.
  • Tworzenie silnika oceniającego skuteczność poszczególnych ćwiczeń, a nie całego szkolenia, jak to ma miejsce w przypadku SCORM.
  • Wykorzystanie mikro-learningu do szczegółowego tworzenia testów A/B/…/Z, dzięki dokładnemu raportowi ze skuteczności ćwiczeń w czasie.
  • Opracowanie silnika rekomendacyjnego, który może układać ciąg mikro-zdarzeń edukacyjnych w sposób prowadzący do skuteczniejszego ukończenia szkolenia przez użytkowników, co podniesie efektywność szkoleń online.
Scroll to top