Graphene Energy

Celem spółki jest opracowanie reaktora bazującego na opatentowanej przez zespół technologii konwersji CO2 do metanolu w środowisku wody zdeklastrowanej i katalizatorów opartych na pochodnych grafenu i jego hybrydach. W założeniu reaktor ma produkować metanol z wydajnością pozwalającą na jego zastosowanie w przemyśle przy zużyciu energii na poziomie nie przekraczającym 2600 KW/tonę metanolu.

Rozwiązanie będzie kierowane do firm, które emitują CO2 i byłby zainteresowane jego przetwarzaniem. Koszt emitowania CO2 do atmosfery wciąż rośnie, nie mówiąc już o braku ekologii którą wykazują.

Zgodnie z prognozami agencji Allied Market Research globalny rynek wychwytywania, utylizacji i składowania dwutlenku węgla został wyceniony na 1,9 mld USD w 2020 r. i przewiduje się, że osiągnie on wartość 7,0 mld USD do 2030 r., przy tempie CAGR wynoszącym 13,8% w latach 2021-2030. Agencja wskazuje, że globalny popyt na rynku CCUS (z ang. carbon capture, utilisation and storage – CCUS) wynika przede wszystkim z rosnącego nacisku na redukcję emisji CO2 oraz wspierania inicjatyw rządowych (https://www.alliedmarketresearch.com/carbon-capture-and-utilization-market-A12116).

Scroll to top