MUKE

Muke oferuje system umożliwiający klientom uprawę żywności w modułowych farmach wertykalnych w miejscu ich finalnej sprzedaży. Kluczowe składowe technologii to

  • system zarządzania i optymalizacji procesu produkcyjnego
  • zaawansowane, wysokowydajne, mobilne moduły uprawowe
  • kontrolowane środowisko wzrostu roślin.

Technologia uprawy w modułach Muke adresuje szereg wyzwań obecnych na rynku produkcji żywności. Uprawa jest hiper-lokalna, dostarcza rośliny bogate w składniki odżywcze i bioróżnorodne, jest odporna na czynniki środowiskowe i zmiany klimatu, odbywa się w cyklu zamkniętym oszczędzając nawet 95% wody, a przez innowacyjne podejście do rolnictwa przywraca związek człowieka z przyrodą.

Każdy z modułów tworzy odrębny ekosystem, który spełnia dwie funkcje. Z jednej strony jest farmą produkującą tysiące roślin, a z drugiej jest platformą doświadczalną, która pozwala badać jak zachowują się rośliny przez cały cykl swojego rozwoju. Umożliwia to zarówno optymalizację upraw jak i ciągły rozwój technologii w kierunku ekonomicznie opłacalnej uprawy kolejnych warzyw i owoców.

Scroll to top