Optimatik

Głównym celem projektu badawczo-rozwojowego realizowanego przez firmę Optimatik jest przeprowadzenie prac zmierzających do opracowania autorskiego systemu pozycjonowania pojazdów intralogistycznych w zamkniętych obszarach, składającego się z nowego rozwiązania sprzętowego oraz towarzyszących mu elementów software’owych.

Projekt odpowiada na zidentyfikowaną potrzebę istnienia na rynku niewystarczających systemów pomiarowych i analitycznych, wspomagających zarządzanie flotą pojazdów w transporcie wewnętrznym, szczególnie na terenie zakładów przemysłowych. W rezultacie w większości zakładów utrzymywane są nadmiarowe floty, co powoduje marnotrawstwo kosztowe i procesowe.

Głównymi przewagami rozwiązania oferowanego przez Optimatik są:

  • system bezinwazyjny w infrastrukturę zakładu – nie łączy się z żadnymi sieciami, oraz nie wymaga instalacji żadnych anten i nadajników na sufitach, ścianach etc. (oznacza to także szybki montaż)
  • możliwość śledzenia ruchu pojazdów między budynkami
  • dane o flocie dostępne w bardzo przejrzysty i intuicyjny do analizy sposób w platformie BI, dostępnej z poziomu przeglądarki www
  • atrakcyjna cena w stosunku do oferowanej jakości pomiaru

Z rozwiązania Spółki korzystają w Polsce zakłady produkcyjne Toyota Motor Manufacturing Poland w Wałbrzychu oraz VOX pod Poznaniem. Przeprowadzone zostały również liczne testy przedwdrożeniowe z liderami branżowymi, m. in. Lear Corporation, Adient, Faurecia, 3M, Volkswagen.

W branży logistycznej od lat odnotowuje się wzrost zapotrzebowania na narzędzia umożliwiające optymalizację procesów transportu wewnętrznego tak, by tę samą pracę dało wykonać się przy mniejszej liczbie przejazdów i z wykorzystaniem mniejszej liczby pojazdów. Na rynku dostępne są już systemy do elektronicznej ewidencji pracy wózków, rejestrujące ich czas pracy, rozwijane prędkości, masę przewożonych ładunków. Jednak nawet w najbardziej zautomatyzowanych fabrykach branży automotive (uważanych za liderów innowacji) wciąż brakuje narzędzi do intuicyjnej analizy ruchu wózków widłowych, wizualizacji tras w czasie rzeczywistym, co jest konieczne do wyciągania wniosków optymalizacyjnych na bazie zebranych danych.

Rynkami docelowymi spółki, które w największym stopniu będą wpływać na działalność spółki, są rynek pojazdów w obszarze intralogistyki (m. in. wózki widłowe, AGV, pociągi logistyczne, ciągniki shuntingowe, samochody ciężarowe, wózki kanbanowe), a także tendencje związane z logistyka, magazynowaniem oraz procesami automatyzacji w tych obszarach.

Zgodnie z prognozą ResearchandMarkets światowy rynek wózków widłowych będzie rozwijał się ze średnią roczną stopą wzrostu na poziomie 9% osiągając 2,2 mln sztuk w 2023 roku. Rynek pojazdów AGV (automated guided vehicle) będzie rozwijał się w tempie 7,8% rocznie wzrastając z 2 mld do 2,9 mld w 2024 roku.

Według prognoz zaprezentowanych przez Logisticiq Globalny rynek Warehouse Automation Market wzrośnie z 13 mld USD w 2018 do ponad 27 mld w 2027 roku osiągając średnią roczną stopę wzrostu na przestrzeni lat 2019-2027 na poziomie 11,7 %.

Scroll to top