ResSolution

W Branży Spożywczej stale rośnie zapotrzebowanie na energię elektryczną głównie za sprawą zasilania chłodnictwa które ma przeważający udział w całkowitym zapotrzebowaniu na energię elektryczną. Sieci sprzedażowe charakteryzuje stosowanie standardów w tworzeniu kolejnych obiektów. Niewątpliwie ta cecha znacznie ułatwia optymalizację energetyczne. Jednak bardzo małą uwagę przykłada się do przeprowadzania bieżących serwisów odbiorników energii które mogą powodować znacznie wyższe zużycie energii eklektycznej. To właśnie powód la którego spółka zdecydowała się pomóc w wypracowaniu nowego standardu dotyczącego prowadzenia serwisów urządzeń mroźnych i chłodniczych.

Celem projektu badawczo-rozwojowego realizowanego przez firmę Res Solution jest przeprowadzenie prac zmierzających do opracowania autorskiego systemu wykrywania anomalii energetycznych umożliwiających identyfikację uszkodzonych odbiorników energii zwiększających zużycie energii elektrycznej.

Projekt odpowiada na zidentyfikowaną potrzebę rynku braku systemów identyfikacji uszkodzonych urządzeń dla sklepów ogólnospożywczych W rezultacie większość sklepów generuje znacznie większe zużycie energii elektrycznej a co za tym idzie ma znacznie większy wpływ na tworzenie śladu węglowego.

Głównymi korzyściami rozwiązania oferowanego przez Res Solution są:

  • Szybka identyfikacja uszkodzonych urządzeń
  • Optymalizacja kosztów serwisu urządzeń
  • Redukcja kosztów i zużycia energii elektrycznej
  • Pozytywny wpływ na środowisko
  • Wszystkie dane dostępne z poziomu przeglądarki WWW w przejrzystym i przyjaznym panelu zarządzania
  • Przyjazny model cenowy
Scroll to top