Runflair

Celem projektu jest rozwój i komercjalizacja innowacyjnego w skali światowej rozwiązania zapewniającego kompleksowy monitoring i wsparcie treningu z wolnymi ciężarami z wykorzystaniem technologii analizy obrazu. Innowacyjność rozwiązania bazuje na wdrożeniu zaawansowanej technologii computer vision, służącej analizie techniki treningowej w oparciu o dane z obrazu z kamery trenującego, z wykorzystaniem stworzonego na tej podstawie wzorca ruchu.

Na finalny produkt składać się będzie oprogramowanie wykorzystujące innowacyjne algorytmy, które na podstawie analizy danych z obrazu rejestrowanego kamerą z telefonu ćwiczącego, oceniać będą poprawność techniki oraz generować wskazówki dotyczące treningu użytkownika (m.in. liczba powtórzeń, spalone kalorie czy pomiar obciążenia stawów).

Informacje te następnie prezentowane będą użytkownikowi w formie intuicyjnej aplikacji mobilnej.

Unikalne przewagi konkurencyjne i cechy produktu:

  • analiza treningu siłowego bez konieczności zakupu specjalnego sprzętu- co za tym idzie brak kosztów zw. z produkcją i jej wdrożeniem w Spółce
  • niski koszt aplikacji w porównaniu z alternatywami – niski próg wejścia
  • możliwość treningu w każdym miejscu (w domu, na siłowni, w plenerze)
  • ocena techniki treningu i sugestie wirtualnego trenera (bezpieczny trening)
  • zaawansowana parametryzacja każdego treningu
  • możliwość bezpośredniego porównania swoich wyników i analiza ich w czasie
  • dedykowane treningi kierunkowe
Scroll to top