Savvy Design

Firma SAVVYdesign planuje stać się europejskim liderem projektującym, produkującym i sprzedającym innowacyjne produkty dedykowane prężnie rozwijającemu się rynkowi bezemisyjnych pojazdów transportowych w segmencie tzw. „logistyki ostatniej mili”. Produktami końcowymi będą różnorodne skrzynie i moduły transportowe dla rowerów oraz pojazdów elektrycznych, a także kompletne rozwiązania logistyczne, wsparte rozwiązaniami z branży IT.

W celu wprowadzenia na rynek zaawansowanych technologicznie produktów wysokiej jakości, SAVVYdesign realizuje inwestycję wspólnie z Funduszem EPIC ALFA. Projekt badawczo-rozwojowy polega na stworzeniu i rozwinięciu szczegółowych, autorskich koncepcji produktów, m. in. mobilnego modułu transportowego otwieranej bezdotykowo oraz przezroczystego modułu transportowego ze zintegrowanym systemem oświetlenia LED.

Badania przemysłowe uzupełniane są wnikliwą analizą materiałową wraz z badaniami wytrzymałościowymi przeprowadzonymi we współpracy z Politechniką Wrocławską oraz weryfikacją kluczowych parametrów konstrukcyjnych. Druga faza projektu zakłada optymalizację funkcjonalną modeli oraz badania przemysłowe dopuszczające projektowane moduły do testów w warunkach naturalnych i rozpoczęcie prac rozwojowych. Zrealizowane prace badawczo – rozwojowe oraz wdrożeniowe ostatecznie przyczynią się do optymalizacji produkcyjnej modułów transportowych, a ich komercjalizacja zdecydowanie podniesie atrakcyjność i skuteczność bezemisyjnych rozwiązań stosowanych w logistyce ostatniej mili.

Scroll to top