SmartSpine

SmartSpine System to modularne rozwiązanie pomiarowe tworzące nowy standard w dziedzinie przesiewowego badania wad postawy u dorosłych i dzieci. Pomocne w predykcji oraz aktywizacji ruchowej.

Celem SmartSpine jest stworzenie dokładnego oraz dostępnego dla każdej placówki rozwiązania diagnostycznego, dzięki któremu przesiewowe badania wad postawy będą organizowane systematycznie i regularnie.

Dzięki umożliwieniu szybszego wykrywania wad postawy, SmartSpine przyczyni się do ich skuteczniejszego i nieinwazyjnego leczenia.

Scroll to top