Snarto

Snarto rozwija zintegrowaną platformę logistyczną wykorzystującą osiągnięcia sztucznej inteligencji do optymalizacji czasu i kosztów transportu zarówno po stronie przewoźnika, jak i zleceniodawcy. Aktualnie spółka jest na etapie prac badawczych nad  algorytmami do przydzielania pojazdów do zgłaszanych przez klientów zadań przewozowych, a także algorytmów optymalizacji tras przejazdu pojazdów, które miałyby realizować te zadania. Finalny produkt, będzie oferowany w formie gotowego systemu MaaS (Mobility as a Service) dla przewoźników oraz firm branży MSP, a także klientów indywidualnych.

Scroll to top