Vayasens

Głównymi składnikami rozwiązania będą: mobilna stacja bazowa zapewniająca komunikację z systemami zewnętrznymi z wykorzystaniem sieci GSM lub innych sieci sensorycznych w momencie zaistnienia wymaganej infrastruktury oraz pozwalająca na zbieranie danych z tzw. beaconów. Minitaturowe urządzenia będące drugim składnikiem rozwiązania pozwalać będą na umieszczenie ich bezpośrednio na monitorowanych obiektach (jednostkach logistycznych), umożliwiając ich monitorowanie w czasie rzeczywistym i transmitowanie kluczowych informacji za pośrednictwem mobilnej stacji bazowej. Uzupełnieniem systemu będzie elektroniczna plomba logistyczna pozwalające na monitorowanie w czasie rzeczywistym integralności transportowanego ładunku i kontroli dostępu do jego zawartości.

Opracowanie niniejszego rozwiązania wynika bezpośrednio z analizy potrzeb przedsiębiorstw działających w obszarze logistyki np. łańcucha chłodniczego czy branży automotive. Zapotrzebowanie na opisane rozwiązania wynika również z raportów branżowych – np. firmy DHL. W raporcie “The Smarter Cold Chain: Four essentials every company should adopt” firma DHL wskazuje że podmioty TSL, które chcą działać na rynku usług logistycznych w warunkach łańcucha chłodniczego muszą w bliskiej perspektywie czasowej sprostać określonym wymaganiom.
Muszą posiadać między innymi wysoko wyspecjalizowaną sieć dystrybucji obejmującą zarówno specjalistyczne środki transportu i powierzchnie magazynowe, jak i narzędzia IT niezbędne do ciągłego monitorowania stanu produktów i zapewnienia ich integralności oraz spójne procesy w postaci zasad i procedur, które ograniczają ryzyko. Istotnym aspektem, w który wpisuje się również proponowane rozwiązanie jest monitorowanie obrotu opakowaniami zwrotnymi, których obrót w zamkniętym pool’u często rodzi istotne problemy logistyczne (oraz finansowe, poprzez zagubione, skradzione czy zniszczone nośniki logistyczne). Pomysł zastosowania sieci sensorycznej wpisuje się w rozwiązanie problemu posiadania narzędzi do ciągłego monitorowania stanu produktów.

Scroll to top