Team

Andrzej Babiarz

Norbert Parkasiewicz

Mariusz Bednarski

Piotr Czak

Tomasz Jarmicki

Michał T. Czerniak

Dariusz Hreniak

Dr hab.

Krzysztof Badyda

prof. dr hab. inż.

Tomasz Ferenz

CEO, Dyrektor Inwestycyjny
Scroll to top