Komitet Inwestycyjny

Andrzej Babiarz

Piotr Czak

Tomasz Ferenz

CEO, Dyrektor Inwestycyjny

Sebastian Kwiecień

Przewodniczący Kom. Inwestycyjnego
Scroll to top