Zapytanie ofertowe nr 3/2018

Zapytanie na wykonanie usługi związanej z przeprowadzeniem analiz biznesowych dla Grantobiorców projektu pn. „Epic Alfa fundusz zaawansowanych technologii w fazie PoP i PoC”.

Scroll to top